وقتی راه میرود یک پا دارد وقتی می ایستد سه پا دارد ؟

جواب : فرغون

سیدامین سیدی

من در مشهد زندگی می کنم مدرسه ایوب نصیرزاده متولد : 1390/6/31 امین سیدی

دیدگاهتان را بنویسید