عجایب صنعتی دیدم زیر پل ، که آب در زیر آتش میزند قل ؟

جواب : قلیان

سیدامین سیدی

من در مشهد زندگی می کنم مدرسه ایوب نصیرزاده متولد : 1390/6/31 امین سیدی

دیدگاهتان را بنویسید