قلعه ای است بی در ، اندر آن قلعه ، قلعه ای دیگر ؟

جواب : پیاز

سیدامین سیدی

من در مشهد زندگی می کنم مدرسه ایوب نصیرزاده متولد : 1390/6/31 امین سیدی

دیدگاهتان را بنویسید